En översikt över våra tjänster

Idag finns det ett flertal sätt för att genomföra relining av rör. Här på sidan kan du läsa mer om de olika metoderna som vi erbjuder. Dessutom kan du få reda på mer om hur vi använder oss av olika metoder och vilka fördelar de olika metoderna för med sig. Det gör det enklare för dig att överväga vilken metod du ska välja. Det är självklart inte enkelt att välja och vi hjälper dig gärna med råd och tips på vad som passar bäst i just ditt tillfälle. Om du vill veta mer om en specifik metod kan du alltid kontakta oss via telefon eller mejl. För prisuppgifter på specifika jobb är du välkommen att skicka en gratis offertförfrågan. Vi återkommer till dig med priser så fort som möjligt.

img

Strumpinfodring

En relining med strumpmetoden innebär att man får ett helt nytt självbärande rörsystem som är helt skarvfritt. Det blir ett tätt och korrosionsskyddat system med bättre förmåga till genomströmning än det gamla röret. Metoden är snabb och praktiskt taget ljudlös och boende i huset utsätts för mycket lite störningar under den korta renoveringstiden. Metoden som vi erbjuder är resurssnål med minimal mängd avfall och låg förbrukning. Alla våra installationer samt reparationer är dessutom utförda av auktoriserade och certifierade montörer allt för att garantera dig som kund en professionell och trygg relining.

img

Sprutmetoden

Vid denna metod sprutas insidan av avloppsrören med en korrosionsbeständig polyesterplast. Den styrenfria polyesterplasten vi arbetar med är förstärkt med glasflingor, vilket gör renoveringen stark och hållbar med hög motståndskraft mot mekanisk nötning samt de kemiska påfrestningar som uppkommer i avloppsrör. Den styrenfria plasten avger betydligt mindre lukt än styrenbaserade plaster, vilket är en förutsättning vid relining inne i lägenheter.

img

Hybridmetoden

Relining med Hybridmetoden, så kallad hybrid relining eller hybridteknik, innebär att våra olika metoder och material kombineras med varandra för att ge det absolut bästa och mest funktionella resultatet vid varje enskilt renoveringstillfälle. Relining istället för stambyte ett smartare val helt enkelt. Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor på metoden vi använder oss av. Varmt välkommen att kontakta oss!

img

UV-relining

Standardrelining använder en harts baserad på två komponenter som efter blandning reagerar på varandra och startar härdningsprocessen. Med UV-relining används endast en harts och den härdas med hjälp av högintensivt UV-ljus. UV-relining är en teknik som utvecklats för att få en säkrare och enklare renovering av avloppsrör och exempelvis dagvattenrör. Det som skiljer UV-relining ifrån standardrelining är framförallt härdningsprocessen som radikalt förkortas, vilket då resulterar i att man kan utföra arbetet snabbare och med mindre spill.